เขียนโปรแกรมอ่าน QR Code, Barcode ด้วย Titanium Mobile [iOS]

หลังจากหายจากการเขียนบทความไปนาน วันนี้กลับมาเขียนใหม่อีกครั้งพร้อมกับสิ่งที่เราเริ่มจะคุ้นเคยกับมัน "QR Code" โดย QR Code นี้ถูกใช้งานในที่ต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ Add Friend ของ Application ชื่อดังอย่าง "Line" หรือเอาไว้ใช้งานเพื่อทำการ Download Application ทั้งบน iOS และ Android ในบทความนี้จะแนะนำวิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการอ่าน QR Code นี้กันครับ