Titanium Mobile กับ Facebook

ต้องยอมรับกันนะครับว่า ในยุคสมัยนี้ Social Network นั้นมีผลต่อเราเกือบทุก ๆ คน เนื่องจาก Social Network นั้นสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับ Application บน Mobile  Device นั่นก็คือ ความสามารถในการเชื่อมต่อกับ ระบบ Social Network ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น "Facebook"