Titanium SDK 3.1 กับ Facebook

จากบทความก่อนหน้านี้ที่ได้แนะนำวิธีการใช้ Titanium Mobile กับ Facebook  เนื่องจากผมได้เขียน Application ขึ้นมาใหม่อีก 1 ตัวซึ่งวิธีการเดิมจากบทความ Titanium Mobile กับ Facebook นั้นจะไม่สามารถนำมาใช้ได้กับ SDK ตัวใหม่ได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลง วิธีการเรียกใช้ใน Version 3.1.0 หลังจากหาวิธีการอยู่นาน วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้กันครับ