การใช้ Alert Dialog

จากที่ผ่าน ๆ มานั้นเราได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้าง UI ต่าง ๆ ไปแล้ว และในบทความนี้จะกล่าวถึง สิ่งที่เอาไว้โต้ตอบ เตือน หรือ สอบถาม กับผู้ใช้ ซึ่งนั่นก็คือ Dialog ซึ่ง Dialog ที่เราจะกล่าวถึงใน บทความนี้ก็คือ Alert Dialog นั่นเองครับ

Alert Dialog

เราสามารถทำการแสดง Dialog ประเภทนี้ได้ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ครับ
var altDialog = Titanium.UI.createAlertDialog({ message:'Hello from Alert Dialog', buttonNames:['Ok'] });
เรามาดู Property ที่เราอาจจะได้ใช้งานกันบ่อย ๆ นะครับ

  • message ชื่อก็บอกกันตรง ๆ แล้วครับ มันคือ ข้อความที่จะให้แสดงอยู่บน Dialog นั่นเอง ครับ
  • title อันนี้จะเป็นส่วนที่เอาไว้แสดงด้านบนของ message อีกที่ครับ
  • buttonNames เป็นส่วนที่เอาไว้กำหนดปุ่มที่เราจะเอาไว้แสดงเช่น OK , Cancel
  • androidView เป็น View ที่เอาไว้ แสดงตามที่เราต้องการสามารถนำเอา object ต่าง ๆ มาใส่ได้ เหมือน View ตัวนึงครับ **** เฉพาะ  Android เท่านั้น
  • ok ใช้สำหรับระบุตำแหน่งของ ปุ่ม ok
  • cancel ใช้สำหรับระบุุตำแหน่งของปุ่ม  Cancel

จาก Property ข้างต้นอาจจะไม่เห็นภาพ ถ้าอย่างนั้นเราสร้างมันขึ้นมาเลยดีกว่าครับ
var altDialog = Titanium.UI.createAlertDialog({ title : 'Title' ,< message : 'message' , buttonNames : ['OK','Cancel'], ok : 0 , cancel : 1 });
เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ สั่งให้มันแสดงครับ โดยใช้คำสั่ง
altDialog.show();
ก็จะได้ตามรูปครับ


ส่วนในกรณีที่ต้องการให้โปรแกรมทำอะไรเพิ่มเติมหลังจากการกดปุ่ม ก็​สามารถที่จะเขียน addEventListener เพิ่มจับ event  click ได้ครับ ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ครับ altDialog.addEventListener('click',function(e) { //// ระบุสิ่งที่ต้องการให้ โปรแกรมทำงาน });
วันนี้คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับ แต่บทความความต่อไป จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ  Dialog อีกประเภทหนึ่งที่ ถูกเรียกใช้ค่อนข้างบ่อยไม่แพ้ Alert Dialog จะเป็นอย่างไรน้ัน ติดตามกันต่อในบทความหน้า ส่วนในบทความนี้ หากมีอะไรผิดพลาด ก็​ขออภัยมา ณ​ ที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น