JSON คืออะไร ??

JSON ย่อมาจาก คำว่า JavaScript Object Notation เป็นฟอร์แมตสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมต JSON นั้นอยู่ในรูปข้อความธรรมดา (plain text) ที่ทั้งมนุษย์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถอ่านเข้าใจได้


มาตรฐานของฟอร์แมต JSON คือ RFC 4627  มี Internet media type เป็น application/json และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .json

โครงสร้างของ JSON
JSON นั้นใช้ลักษณะภาษาของ Javascript แต่ไม่ถูกมองว่าเป็นภาษาโปรแกรม กลับถูกมองว่าเป็นภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากกว่า ในปัจจุบันมีไลบรารีของภาษาโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ JSON มากมาย ตัวอย่างของ JSON 
[
   {"firstname":"Pop","lastname":"Cat"},
   {"firstname":"Tora", "lastname":"Taro"}
]


JSON นั้นยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ลักษณะของ Master - Detail ได้อีกด้วย ตัวอย่างการจัดเก็บข้อมูล
[
 {"firstname" : "Pop",
  "lastname": "Cat",
  "address" : [
                {
                  "address1" : "home",
                  "province" : "bangkok",
                  "country" : "Thailand"
                }
               ]
  }
]

จะเห็นได้ว่ารูปแบบการจัดเก็บนั้นสามารถอ่านได้อย่างง่ายดาย และยังสามารถเข้าใจได้ง่ายด้วย


เอาหล่ะครับวันนี้ขอเกริ่มสั้น ๆ เพียงเท่านี้ก่อน ในบทความหน้านั้นเราจะนำ JSON มาจากไหน และนำ JSON ที่ได้นี้มาทำอย่างไรใน  Titanium Mobile ติดตามกันต่อนะครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น